گرفتار حسین

خوشا قلبم که تبدار حسین است

دلم یک دم گرفتار حسین است

چه زیبا می شود حالم چو هرشب

به عشق روضه زوار حسین است

/ 4 نظر / 62 بازدید
آزاده

هم آیه و هم کتاب می گفت حسین هم لیلی و هم رباب می گفت حسین اعضاء و جوارح قتیل ره عشق در خون خودش خضاب می گفت:حسین

نفس

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن / جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین . . .

شقایق

چهلم شهادت امام حسین رو بهت تسلیت می گم[نگران][نگران][نگران][گریه][گریه][گریه][گریه]