امام حسین (ع)

هنوز حسین(ع) بی غسل و کفن است

هنوز حسین(ع) زیر تیغ آفتاب میسوزد

و یارانی میخواهد که از داغ او بسوزند

و با راه او بسازند

/ 3 نظر / 87 بازدید
ر ه ا

عاشقان حسین تنهایش نمی گذارند...راهش از میان دلها می گذرد....شاید راز جاودانگی پیامش همین است