گفتگوی من و تو

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

 وین حل معما نه تو خوانی و نه من

باز از پس پرده،گفتگوی من و تو

چون پرده در افتد نه  تو  مانی و نه من

/ 4 نظر / 16 بازدید
ه د ا

[گل] خیلی قشنگ بود

سمیرا

قشنگ بود اسرار ازل ,حکمت کارای خدا رو کاش میشد فهمید اون وقت راحت تر میشد راضی به رضاش بود