زندگی

 

زندگی فهمِ نفهمیدن است

بعد ها نوشت پاورقی:

معنی جمله بالا اینه:

زندگی دانستن چیزهاییست که نمیدانستیم

 

/ 6 نظر / 17 بازدید
tahamiishe

دنیای عجیبیست اگر قبولش کنی شریک جرم میشوی و اگر بخواهی عوضش کنی جلد میشوی

سمیرا

سلام برداشت من از این جمله[خرخون]:زندگی رو نمیشه فهمید یعنی این[سوال]

سمیرا

زندگی دانستن چیزهاییست که نمیدانستیم چه جالب[لبخند]