فرمان 2

    Someone has written these beautiful words.
Must read and try to understand the deep meaning of it.
They are like the Ten Commandments to follow in life all the time. شخصی این کلمات زیبا را نوشته است.
باید آنها را خواند و معنای عمیق آنها را درک کرد.
آنها همچون ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند

                                                         Layman
"لیمن"

؟Know why a Car's WINDSHIELD is so large & the Rear view Mirror is so small Because our PAST is not as important as our FUTURE. So, Look Ahead and Move on.

می دونی چرا شیشیه جلوی ماشین انقدر بزرگه ولی آینه عقب انقدر کوچیکه؟  چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده.
/ 3 نظر / 77 بازدید
یلدا

مرسیییییییییییییییییی که سرزدی اقاجونم باچه اسمی لینکت کنم[نیشخند]

محمد علی

سلام دوست خوبم ادرس سایت شما هم اشتباه تایپ کردی[چشمک] http://gtanha.persianblog.com/ http://gtanha.persianblog.ir/

مدیس

دنیا2روزه گذشته هاگذشته این فرداس که نبایدمثل دیروزت باشه[چشمک]