# حضرت_عباس(ع)

اندر احوالات آقامحمدخان(البته باقاف)/دلنوشته های دلتنگی من بدون تو

آقا محمدخان(البته باقاف) بعد از روزها دوری و بی خبری از اوضاع و احوال مملکت خویش و دیگر ممالک و صد البته بعد از مکافاتی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 58 بازدید