# مدیون

مدیونی

سلام یعنی‏ ‏مدیونی‏ ‏اگه‏ ‏دلت‏ ‏به‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏بسوزه مدیونی‏ ‏اگه‏ ‏بخوای‏ ‏برای‏ ‏خوشحالی‏ ‏من‏ ‏کاری‏ ‏بکنی مدیونی‏ ‏اگه‏ ‏بخاطرمن‏ ‏به‏ ‏خودت‏ ‏زحمت‏ ‏بدی مدیونی‏ ‏اگه‏ ‏فکرکنی‏ ‏همین‏ ‏خوبه‏ ‏ومن‏ ‏راحتم مدیونی‏ ‏اگه‏ ‏فکرکنی‏ ‏من‏ ‏مشکلی‏ ‏دارم مدیونی‏ ‏اگه‏ ‏اصلافکرکنی‏ ‏این‏ ‏چیزای‏ ‏که‏ ‏گفتم‏ ‏رو به‏ ‏کسه‏ ‏دیگه‏ ‏ای‏ ‏گفتم‏ ‏واصلامنظورم‏ ‏به‏ ‏تونبود کاملا‏ ‏اشتباه‏ ‏میکنی‏ ‏نت‏ ‏عزیز‏ ‏همه‏ ‏این‏ ‏حرفارو‏‏به‏ ‏خودت‏ ‏گفتم
/ 44 نظر / 88 بازدید