# موبایل

پرشین بلاگ

دوستان‏ ‏سلام این‏ ‏اولین‏ ‏باریه‏ ‏که‏ ‏باموبایل‏ ‏پست‏ ‏جدید‏ ‏مینویسم بلاخره‏ ‏بعداز۸ماه‏ ‏پرشین‏ ‏بلاگ‏ ‏روی‏ ‏خوش‏ ‏به‏ ‏منم‏ ‏نشون‏ ‏داد اینطوری‏ ‏خیلی‏ ‏راحت‏ ‏شدم اگه‏ ‏این‏ ‏نت‏ ‏هم‏ ‏روی‏ ‏خوش‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏نشون‏ ‏بده‏ ‏بهتون‏ ‏سرمیزنم
/ 21 نظر / 80 بازدید