دل

اگه کسی تو چشات نگاه کرد و دلت لرزید،

اعتنا نکن!

چون ممکنه با دلت کاری کنه که چشات همیشه بلرزن.


پاورقی:

البته اگه عاشق واقعی باشی

این لرزش چشات هم برات ارزشمند میشن

چون اون تنها چیزیه که برات باقی میمونه ...

/ 24 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رها میثم

دلتنگـی، پیچیــده نیســت یک دل... یک آسمان... یــک بغــض... و آرزوهــای تـَـرک خـورده!! به همین ســادگـی... [قلب][گل] مرسی محمد جونم که همیشه بهم سر میزنی [گل]

صبا

زیبا بود

هدی

چشم[نیشخند]

هدا

[قلب] روز عشق مبارک عزیزم

adambarfi

لیلی زیر درخت انار نشست. درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ. گل ها انار شد، داغ داغ. هر انار هزار تا دانه داشت .دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند. انار کوچک بود.دانه ها ترکیدند. انار ترک برداشت. خون انار روی دست لیلی چکید... لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید. مجنون به لیلی اش رسید. راز رسیدن فقط همین بود. کافی است انار دلت ترک بخورد.

زیبا

آره. این تنها سرمایه ی عاشقه. عشق با تمام درداش زیباست. من که حتی وقتی از ناراحتی زار می زدم، نتونستم این جمله رو به زبون بیارم و از خدا بخوام که: کاری کنه عشقمو فراموش کنم! نه! نمی خوام. با تمام سختی هاش، عاشق بودن تنها بهانه ی زندگی منه.