فرمان 5

Someone has written these beautiful words.

Must read and try to understand the deep meaning of it.

They are like the Ten Commandments to follow in life all the time.

شخصی این کلمات زیبا را نوشته است.

باید آنها را خواند و معنای عمیق آنها را درک کرد.

آنها همچون ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند

 

Layman

"لیمن"

 

Old Friends are Gold! New Friends are Diamond! If you get a Diamond, don't forget the Gold! Because to hold a Diamond, you always need a Base of Gold!

دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.

/ 5 نظر / 68 بازدید
نیم وجبی

آخ جــــــــــــــــــــــــــون... نمی دونم چرا یهو خجسته شدم ... [قهقهه] خوشمان آمد بسی [گل]

rum

احسنت . من اینو تو زندگی بارها و بارها درک کردم.

طلا

منظور از طلا منماااا